Xem xét lại quy định công bố thông tin dự án đầu tư để đảm bảo tính thống nhất

4/12/2023  
221

Góp ý Dự thảo Nghị định về thi hành Luật Đấu thầu, VCCI đề nghị, xem xét lại quy định về công bố thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư…

Theo đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 673/GM-BTP của Bộ Tư pháp về việc đề nghị tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (Dự thảo).
VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 673/GM-BTP của Bộ Tư pháp về việc đề nghị tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực - Ảnh minh họa: ITN

VCCI vừa có góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực - Ảnh minh họa: ITN

Góp ý quy định về công bố thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, VCCI cho biết, khoản 2 Điều 10 Dự thảo quy định, nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư kinh doanh ngoài dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố. “Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư, nội dung hồ sơ đề xuất dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”. “Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh do nhà đầu tư đề xuất và tổ chức đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định tại điểm c khoản 1 Điều này”. Theo VCCI, quy định này được hiểu, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư và sẽ phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để công bố thông tin dự án. Đây là thủ tục phê duyệt thông tin dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất để tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, pháp luật đầu tư không quy định trình tự thủ tục cơ quan Nhà nước tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư để xem xét dự án đó có tổ chức đấu thầu hay không. Pháp luật về đầu tư chỉ quy định trình tự, thủ tục cơ quan Nhà nước xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với đề xuất dự án của nhà đầu tư. Nếu là trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư thì việc công bố thông tin sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 9 Dự thảo. Do vậy, VCCI đề nghị xem xét lại quy định này để đảm bảo tính thống nhất với pháp luật đầu tư và thuận lợi trong thực tế áp dụng.
Trong đó, VCCI đề nghị, xem xét lại quy định về công bố thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư - Ảnh minh họa: ITN

Trong đó, VCCI đề nghị, xem xét lại quy định về công bố thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư - Ảnh minh họa: ITN

Cùng với vấn đề đã nêu, góp ý về phạm vi điều chỉnh, VCCI cho rằng, theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023, có hai hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh: (1) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai; (2) Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Trong đó, Dự án đầu tư (1) vẫn áp dụng theo pháp luật đấu thầu 2013 cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực. Dự thảo đang hướng dẫn cho dự án đầu tư (2), tuy nhiên, vấn đề cần làm rõ là dự án đầu tư (2) có được xem là dự án đầu tư có sử dụng đất không? Trong giải trình của Ban soạn thảo liên quan đến đề xuất bổ sung “dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác quản lý theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý chợ” vào phạm vi điều chỉnh, nhưng không được tiếp thu vì lý do “Lược bỏ công trình chợ do Bộ Công Thương xác định công trình chợ được thực hiện như dự án đầu tư có sử dụng đất”. Theo VCCI, với lý do giải trình này, có thể hiểu dự án đầu tư (2) là những dự án đầu tư không sử dụng đất hoặc những dự án đầu tư (2) là những dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng khác dự án đầu tư (1). Bởi hiện tại, Dự thảo Luật Đất đai đang sửa đổi vì vậy không chắc chắn được những dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, do đó nếu Dự thảo này bỏ qua những trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (như trường hợp kiến nghị trên) thì có thể sẽ xảy ra trường hợp: pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định dự án đầu tư phải lựa chọn nhà đầu tư nhưng dự án này lại không được liệt kê tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo nhưng cũng không thuộc trường hợp Luật Đất đai (sửa đổi) quy định. Điều này sẽ khiến cho việc thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư. Mặt khác, việc Dự thảo quy định theo hướng liệt kê cứng các dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, ưu điểm của cách thiết kế quy định này là rõ ràng, cụ thể, dễ áp dụng, tuy nhiên, nhược điểm sẽ là không bao quát được hết những trường hợp sẽ có ở thực tế hoặc tương lai. Sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực, nếu pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định thêm các dự án thuộc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thì sẽ khó thực hiện. Do vậy, VCCI đề nghị rà soát tất cả các trường hợp pháp luật ngành, lĩnh vực quy định các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự liệu cho trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định thêm các trường hợp dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh các vấn đề này, tại văn bản góp ý, VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, cân nhắc lại một số quy định liên quan đến: Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng (Điều 29); Năng lực, kinh nghiệm của tổ chuyên gia, tổ thẩm định (Điều 7); Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính (Điều 26); Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu (Điều 48);...
Nguồn: diendandoanhnghiep.vn